Ἀναδημοσίευση πρὸς σχολιασμὸ ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα
http://www.iatronet.gr/article.asp?art_id=1804

Σχόλια ἐπὶ τῶν ἀπόψεων οἱ ὁποῖες ἀναδημοσιεύονται στὴν ἀριστερὴ στήλη.

Μύθος 1: Τα κράνη προκαλούν τραυματισμούς στον αυχένα και το κρανίο.
Πραγματικότητα 1: Έρευνες δείχνουν ότι τα κράνη μειώνουν τους τραυματισμούς στο κρανίο και τη συχνότητα σοβαρών τραυματισμών του αυχένα. Τα κράνη ευθύνονται μόνο για τους 4 στους 100 τραυματισμούς κρανίου και αυχένα που είναι συνήθως μικρής βαρύτητας. Η ανάλυση αυτών των τραυματισμών δείχνει ότι η χρήση του κράνους είχε ως αποτέλεσμα την προστασία από ένα θανατηφόρο ατύχημα με μόνο αντάλλαγμα μια απλή θλάση ή μωλωπισμό.

 

 

Ὅσον ἀφορᾶ τὸν φερόμενο ὡς «μύθο πὼς τὰ κράνη προκαλοῦν τραυματισμοὺς στὸν αὐχένα καὶ τὸ κρανίο»:

α) Ἡ ἔκφραση «ἔρευνες δείχνουν» εἶναι ἀόριστη. -Ποιὲς ἔρευνες; Ποιὸς τὶς διεξήγαγε; Ποιὸς τὶς ἑρμήνευσε; Ποῦ δημοσιεύθηκαν; Λήφθηκαν ὑπ’ ὄψιν ὅλες οἱ παράμετροι; Ἤσαν ἀμερόληπτοι οἱ ἐρευνητές; Ἤσαν ἀμερόληπτοι οἱ ἑρμηνευτές;

β) Ἡ ταυτόχρονη ἀναφορὰ στὶς βλάβες τοῦ αὐχένα μὲ αὐτὲς τοῦ κρανίου  καθιστὰ τὴν ὅποια ἀνάλυση ὕποπτη, ἀφοῦ ἄλλη ἡ δυναμική τῆς μίας καὶ ἄλλη τῆς ἄλλης. Παρασιωποῦνται οἱ βλάβες στὴν ὑπόλοιπη σπονδυλικὴ στήλη καὶ γενικὰ σῶμα.

Παρασιωπεῖται τὸ ἐνδεχόμενο νὰ προκάλεσε ἡ χρήση κράνους τὸ ἀτύχημα, προξενώντας δυσφορία στὸν ὁδηγὸ καὶ καθιστώντας τον ἐπικίνδυνο.

 

Μύθος 2: Τα κράνη μειώνουν την ορατότητα.
Πραγματικότητα 2: Τα κράνη που τηρούν τις προδιαγραφές παρέχουν 2100 ορατότητα, ποσοστό που ισοδυναμεί με τη φυσιολογική περιφερική όραση. Στην πραγματικότητα, λιγότερο από 3% της περιφερική όρασης περιορίζεται από ένα κράνος. Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση οι περισσότεροι μοτοσυκλετιστές απλά στρέφουν το κεφάλι τους λίγο παραπάνω αν χρειαστεί, για να ελέγξουν την κίνηση.

 

Ὅσον ἀφορᾶ τὸν φερόμενο ὡς «μύθο πὼς τὰ κράνη μειώνουν τὴν ὁρατότητα».

α) Ἀντίφαση: Πρῶτα δηλοῦται πὼς «τὰ κράνη ποὺ τηροῦν τὶς προδιαγραφὲς παρέχουν ὁρατότητα ἰσοδύναμη μὲ τὴν φυσιολογικὴ περιφερικὴ ὅραση» καὶ ἀμέσως μετὰ διαψεύδεται αὐτό, ἀφοῦ ὁμολογεῖται πὼς τὸ κράνος στὴν πραγματικότητα περιορίζει τὴν περιφερικὴ ὅραση ἕως 3%.

β) «Οἱ περισσότεροι μοτοσυκλετιστὲς ἁπλὰ στρίβουν τὸ κεφάλι τους λίγο παραπάνω…» -«Οἱ περισσότεροι», ἄρα ὄχι ὅλοι. Καὶ ποιὸς λέει πώς τὸ κεφάλι μπορεῖ νὰ «περιστραφεῖ ὅσο χρειαστεῖ»; Ἔχει ὅρια στρέψης καὶ ἑπομένως αὐτὴ ἡ μείωση ἔστω καὶ μέχρι 3% τοῦ περιφερικοῦ πεδίου δύναται νὰ κρύψει μέχρι καὶ ὁλόκληρη νταλίκα.

Μύθος 3: Τα κράνη μειώνουν την ακουστική οξύτητα.
Πραγματικότητα 3: Ένας μοτοσυκλετιστής που φοράει κράνος ακούει το ίδιο καλά ή ακόμα καλύτερα από κάποιον που δεν φοράει. Ο θόρυβος του ανέμου ή της μηχανής είναι ισχυρός και άλλα σημαντικά ηχητικά μηνύματα πρέπει να είναι πιο δυνατά για να ακουστούν από κάποιον που δεν φοράει κράνος. Αυτό σημαίνει ότι, οποιοδήποτε ήχος μπορεί να ακουστεί πάνω από τον αέρα και τη μηχανή χωρίς το κράνος, μπορεί να ακουστεί και αν φοράει κράνος.

Ὅσον ἀφορᾶ τὸν φερόμενο ὡς «μύθο πὼς τὰ κράνη μειώνουν τὴν ἀκουστικὴ ὀξύτητα».

Παρασιωπεῖται πὼς διὰ τῆς χρήσης παρμπρὶζ (ἀλεξήνεμου) ἀπαλείφεται ὁ θόρυβος τοῦ ἀνέμου.

Παρασιωπεῖται πὼς ὁ κινητήρας (ἡ «μηχανή») μὲ τὴν χρήση σωστῆς ἐξάτμισης εἶναι σχετικὰ ἀθόρυβη.

Ἐξισώνεται ἡ ὁδήγηση ἐντὸς πόλεως μὲ τὴν ἐκτὸς αὐτῆς καὶ παρασιωπεῖται ἡ διαφορετικότητα τῶν παραμέτρων.

Μύθος 4: Τα κράνη προστατεύουν μόνο μέχρι την ταχύτητα των 20 χλμ/ώρα, αφού σε αυτή την ταχύτητα γίνονται οι δοκιμασίες σύγκρουσης.
Πραγματικότητα 4: Τα κράνη δοκιμάζονται σε αυτή την ταχύτητα, αλλά σχεδιάζονται για να αντέχουν σε μεγαλύτερες ταχύτητες. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τα αυτοκίνητα. Οι δοκιμασίες σύγκρουσης γίνονται με ταχύτητα 50 χλμ/ώρα, οι ζώνες ασφαλείας όμως μας προστατεύουν και σε ατυχήματα με μεγαλύτερη ταχύτητα.

Ὅσον ἀφορᾶ τὸν φερόμενο ὡς «μύθο πὼς τὰ κράνη προστατεύουν μέχρι τὴν ταχύτητα τῶν 20χλμ/ὤρα, ἀφοῦ σὲ αὐτὴν τὴν ταχύτητα γίνονται οἱ δοκιμασίες σύγκρουσης».

α) Ἀντίφαση. Πῶς εἶναι δυνατὸν «νὰ δοκιμάζονται τὰ κράνη σ’ αὐτὴ τὴν ταχύτητα, ἀλλὰ σχεδιάζονται νὰ ἀντέχουν σὲ μεγαλύτερες»; -Τότε, γιατί δὲν δοκιμάζονται σὲ μεγαλύτερες;

β) Ἀλήθεια, πῶς «δοκιμάζονται» τὰ κράνη; Μὲ πραγματικοὺς ἀνθρώπους; Μὲ ἀνδρείκελα; Ἔχουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τὶς ἴδιες ἀντοχές, βάρος, ὕψος, διαστάσεις; Ὑπάρχουν ἀνδρείκελα μὲ τὶς ἴδιες ἰδιότητες; Εἶναι ὅλες οἱ συνθῆκες σύγκρουσης ὅμοιες, ἰσότιμες καὶ ἰσοδύναμες; Γίνονται «δοκιμασίες» κάτω ἀπὸ ὅλες τὶς συνθῆκες σύγκρουσης; Ὅλες τὶς γωνίες, γιὰ παράδειγμα, ἢ μὲ κάθε εἴδους ἄλλο ὄχημα ἢ κτήριο ἢ ζῶο ἢ ἄνθρωπο; Ἢ εἶναι τὰ περὶ δοκιμασιῶν στάχτη στὰ μάτια τῶν ἀνυποψίαστων καταναλωτῶν γιὰ νὰ πωλοῦνται τὰ κράνη μὲ κέρδος 800% καὶ γιὰ νὰ νομίζουν οἱ πρῶτοι πῶς ἡ πολιτεία νοιάζεται γὶ αὐτούς, ἐνῶ νοιάζεται μόνο γιὰ τοὺς δεύτερους…;

γ) Ἡ παραπομπὴ στὶς ζῶνες ἀσφαλείας τῶν αὐτοκινήτων εἶναι πολλαπλῶς ἄσχετη διότι ἄλλο πράγμα ἡ ζώνη καὶ ἄλλο τὸ κράνος. Ἴσως σκοπὸς ἦταν νὰ ὑποβληθεῖ συνειρμικὰ ὁ καταναλωτὴς πὼς τὸ «κράνος εἶναι κάτι ἀντίστοιχο τῆς ζώνης». 

Μύθος 5: Τα ατυχήματα με μοτοσυκλέτες αντιπροσωπεύουν το μικρότερο ποσοστό των ατυχημάτων, αφού οι μοτοσυκλέτες αποτελούν το μικρότερο ποσοστό των οχημάτων.
Πραγματικότητα 5: Οι μοτοσυκλέτες αποτελούν στη χώρα μας το 37% όλων των κυκλοφορούντων οχημάτων (επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά κλπ), ενώ τα θανατηφόρα ατυχήματα με μοτοσυκλέτες ξεπερνούν το 20% ποσοστό κατά πολύ μεγαλύτερο σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ο κίνδυνος θανατηφόρου ατυχήματος υπολογίζεται ότι είναι 20 φορές μεγαλύτερος στους μοτοσυκλετιστές από ότι στους επιβάτες αυτοκινήτων.

Αν κάποιος επρόκειτο να σε χτυπήσει στο κεφάλι με ένα μπαστούνι, θα προτιμούσες να φορούσες κράνος ή όχι;

Ὅσον ἀφορᾶ «τὸν μύθο πὼς τὰ ἀτυχήματα μὲ μοτοσυκλέτες ἀντιπροσωπεύουν τὸ μικρότερο ποσοστὸ τῶν ἀτυχημάτων…»

α) Ποτὲ καὶ κανεὶς δὲν εἶπε κάτι τέτοιο. Βεβαίως καὶ τὰ ἀτυχήματα μὲ δίκυκλα εἶναι περισσότερα. Μύθος εἶναι ἡ ὕπαρξη τέτοιου μύθου. Ἴσως, σκοπὸς  εἶναι νὰ δοθεῖ ἡ ἐντύπωση πὼς οἱ ἀντιτιθέμενοι στὴν χρήση τοῦ κράνους εἶναι παράλογοι.

β) Παρασιωπεῖται τὸ γεγονὸς πὼς οἱ συνθῆκες ὁδήγησης στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἄθλιες. Ὄχι μόνο ὅσον ἀφορᾶ τὸ ὁδόστρωμα, ἀλλὰ κυρίως τὴν σήμανση καὶ τὴν ἀνύπαρκτη ὁρατότητα λόγω παραλόγως σταθμευμένων ὀχημάτων ἐπὶ διασταυρώσεων καὶ διαβάσεων. Ἐπίσης ἡ ἐκπαίδευση τῶν ὁδηγῶν πάσχει. Οἱ ὁδηγοὶ αὐτοκινήτων καὶ δικύκλων ἔχουν μαῦρα μεσάνυχτα. Τὰ διπλώματα ὁδήγησης στὴν κυριολεξία ἀγοράζονται. Δὲν ὑπάρχει καθόλου ὁδικὴ παιδεία. Δὲν γίνεται χρήση ἀντανακλαστικῶν. Ἡ λίστα τέλος δὲν ἔχει.

γ) Παρασιωπεῖται τὸ κράνος ὡς αἰτία δυστυχήματος λόγω τῆς δυσφορίας ποὺ προκαλεῖ στὸν χρήστη.

δ) Στὸ παράδειγμα μὲ τὸ κτύπημα μὲ μπαστούνι στὸ κεφάλι ἡ λέξη κλειδὶ εἶναι τὸ «ἄν». Ἑπομένως «ἂν τρακάρει» κανείς. Τὸ ζητούμενο εἶναι, πρωτίστως, νὰ μὴν τρακάρει καὶ κατὰ δεύτερο λόγο τί θὰ γίνει ἂν τρακάρει. -Ἂν εἶναι ἡ «προστασία» μετὰ τὸ τρακάρισμα νὰ αὐξάνει τὴν πιθανότητα τρακαρίσματος, τότε καλύτερα νὰ λείπει…

Ἀλλὰ τὰ περὶ μπαστουνιοῦ εἰσάγουν καὶ τὴν σκέψη πὼς γενικὰ πρέπει νὰ φορᾶμε κράνος ἀκόμα καὶ ὅταν δὲν ὁδηγοῦμε. Καὶ γιατί ὄχι καὶ πανοπλία. Καὶ γιατί ὄχι καὶ σωσίβιο. Ἂς σκεφθοῦμε πόσοι θὰ εἶχαν σωθεῖ ἀπὸ τὸ «τσουνάμι» ἂν φοροῦσαν σωσίβιο….  Τέλος, μόνο ἕνας ἄσχετος μὲ τοὺς νόμους τῆς φυσικῆς θὰ θεωροῦσε ἰσοδύναμο τὸ πλῆγμα ἀπὸ ἕνα μπαστούνι με αὐτὸ μίας σύγκρουσης. Στὴν δεύτερη περίπτωση κινεῖται ὅλο τὸ σῶμα, τὸ δίκυκλο, τὸ ἄλλο ὄχημα, ὁ ἄνεμος καὶ τόσα ἄλλα…

 

Μύθος 6: Ο νόμος για τη χρήση του κράνους είναι παρέμβαση στην ελευθερία του ατόμου.
Πραγματικότητα 6: Στην πραγματικότητα η μη χρήση κράνους δίνει την ελευθερία στο μοτοσυκλετιστή να ρισκάρει και να παίζει με το θάνατο και την αναπηρία. Μπορούν όμως οι οικογένειες των τραυματισμένων και η κοινωνία να αντέξουν το τεράστιο οικονομικό, ψυχολογικό και ιατροκοινωνικό κόστος; Πως μπορούμε να ανακουφιστούμε από την αιμορραγία που προκαλεί η απώλεια τόσων ζωών; Από τη στιγμή του ατυχήματος η κοινωνία του παρέχει ιατρική περίθαλψη, του δίνει άδεια από την εργασία για το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης και αν ο τραυματισμός του προκαλέσει μόνιμη αναπηρία, έχει ισόβια την ευθύνη. Είναι αδιανόητο λοιπόν να κατανοούμε κάποιον που σκέφτεται ότι ένας τέτοιος νόμος αφορά μόνο αυτόν.

Γνωρίζετε ότι:

 • Η κρανιοεγκεφαλική κάκωση είναι η κύρια αιτία θανάτου σε ατυχήματα με μοτοσυκλέτες. 80% των μοτοσυκλετιστών που σκοτώνονται σε τροχαίο ατύχημα υπολογίζεται ότι έχουν υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση.
 • Μοτοσυκλετιστές που δε φορούν κράνος έχουν διπλάσιες πιθανότητες να υποστούν κρανιοεγκεφαλική κάκωση σε μια σύγκρουση σε σχέση με όσους το χρησιμοποιούν.
 • Περισσότερα από 4 στα 5 ατυχήματα με μοτοσυκλέτα καταλήγουν σε τραυματισμό ή θάνατο του μοτοσυκλετιστή.
 • Ο πιο πρόσφατος νόμος για τη χρήση του κράνους είναι ο 2696 και ισχύει από το 1999.
 • Όταν οι νόμοι για τα κράνη δεν εφαρμόζονται, οι θάνατοι από ατυχήματα με μοτοσυκλέτα αυξάνονται κατά 20-30%.
 • Για κάθε 1,5 χλμ. οδήγησης, ένας μοτοσυκλετιστής κινδυνεύει 16 φορές περισσότερο να πεθάνει σε μια σύγκρουση από ότι ο οδηγός ενός άλλου οχήματος.
 • Όποιος χρησιμοποιεί το κράνος, μειώνει τον κίνδυνο στο 1/3.

Οι μοτοσυκλέτες το 1997 ήταν οι διπλάσιες από ότι το 1987, ενώ τα αυτοκίνητα είχαν αυξηθεί μόνο στο μισό.

Όταν αγοράζετε κράνος αναζητείστε πάντοτε το αυτοκόλλητο DOT ή SNELL.

 

 

 

 

ΦΟΡΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΡΑΝΟΣ

Ποιος δεν το ξέρει!!!

 

Το κράνος μπορεί την κατάλληλη στιγμή να γίνει ο φύλακας άγγελός σου. Γι΄ αυτό μην το αποχωρίζεσαι ποτέ.
 

Γιατί δεν χρησιμοποιείς την κοινή λογική;

Ὅσον ἀφορᾶ τὸν φερόμενο ὡς «μύθο πὼς ὁ νόμος γιὰ τὴν χρήση κράνους εἶναι παρέμβαση στὴν ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου».

α) Ἡ, πολλαπλῶς πάσχουσα βεβαίως, «ἐπιχειρηματολογία» εἶναι ὁ ὁρισμὸς τοῦ «ἀστυνομικοῦ καθεστῶτος» (“police state”): Στὸ ἐρώτημα «ἐλευθερία ἢ ἀσφάλεια» ἀπαντᾶ «ἀσφάλεια». Λὲς καὶ εἶναι λάθος ὁ ἐθνικός μας ὕμνος πρὸς τὴν ἐλευθερία καὶ πρέπει νὰ τὸν ἀλλάξουμε καὶ νὰ ὑμνοῦμε τὴν ἀσφάλεια.

Δὲν «ρισκάρουν» οἱ καπνιστές; Δὲν «ρισκάρουν» οἱ ὑπέρβαροι; Δὲν «ρισκάρουν» οἱ ἄγοντες βίον καθιστικόν; Δὲν «ρισκάρουν» ὅσοι τρῶνε ἀλλαντικά, γλυκά, τρόφιμα μὲ συντηρητικά; Δὲν εἶναι ἔνοχοι φόνου οἱ ἰατροὶ οἱ ὁποῖοι ἐκδίδουν συνταγὲς γιὰ ἀντιβιοτικὰ ὅταν δὲν χρειάζονται, συντελώντας ἔτσι στὴν δημιουργία ἀνθεκτικῶν στελεχῶν μικροβίων;  Δὲν κάνουν τὸ ἴδιο σχεδὸν ὅλοι οἱ φαρμακοποιοί;

β) Στὸ κάτω-κάτω, τὸ ἐπιχείρημα αὐτὸ θὰ εἶχε ἔστω ἴχνος λογικῆς ἐὰν πραγματικὰ τὸ κράνος προσέφερε προστασία χωρὶς νὰ αὐξάνει τὴν πιθανότητα ἀτυχήματος. Πράγμα τὸ ὁποῖο δὲν συμβαίνει. Καὶ γιατί ὁ πολίτης, ὁ καταναλωτής, νὰ δεχθεῖ τὰ ἐπιχειρήματα καὶ ἀπόψεις τοῦ νομοθέτη ἐὰν δὲν τὸν πείθουν; Καὶ γιατί νὰ δεχθεῖ ἄκριτα ἀκόμα καὶ τὶς γνῶμες τῶν ἰατρῶν, ὅταν στὴν συντριπτική τους πλειοψηφία εἶναι καπνιστές; Εἶναι δυνατὸν νὰ δεχθοῦμε πῶς τὸ «κράτος» μας ἀγαπᾶ περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐμεῖς τὸν ἑαυτόν μας; Θὰ ἐμπιστευτοῦμε τὴν κρίση τῶν βουλευτῶν οἱ ὁποῖοι, καλῶς γνωρίζουμε, ἐξαγόρασαν μὲ ρουσφέτια τὴν ψῆφο μας; Τῶν πολιτικῶν οἱ ὁποῖοι ὑποδαυλίζουν τὴν ἐγκληματικότητα ὑποκρινόμενοι πῶς τὴν πολεμοῦν; Τῶν πολιτικῶν οἱ ὁποῖοι ὁδήγησαν τὴν χώρα σὲ τεράστια χρέη;

 Γνωρίζετε ὅτι:

 • Οἱ στατιστικὲς εὔκολα διεξάγονται καὶ ἑρμηνεύονται μὲ τρόπο πού ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντα ἐκείνων πού τὶς παραγγέλνουν;
 • Ἡ ἔκφραση κλειδὶ  εἶναι «σὲ μία σύγκρουση». Καὶ ποιὸς εἶναι αὐτὸς πού λέει πώς ἡ χρήση κράνους δὲν ἦταν ἡ αἰτία τῆς σύγκρουσης; Λόγω τῆς δυσφορίας ἢ τοῦ περιορισμένου περιφερικοῦ πεδίου ἢ τῆς ζάλης λόγω ζέστης μία ἡλιόλουστη καλοκαιρινὴ ἡμέρα ἢ τῆς ψευδαίσθησης πὼς «τί κι ἂν τρακάρω, τὸ κράνος μὲ προστατεύει»;
 • Τὸ ἴδιο καὶ ἐδῶ. Παρασιωπεῖται ὁ ρόλος τοῦ κράνους ὡς αἰτίας ἀτυχήματος.
 • Τὸν νόμο, τὸν ἐσφαλμένο νόμο ὁ ὁποῖος ἐξυπηρετεῖ κυρίως τὰ συμφέροντα τῶν κερδοσκόπων κατασκευαστῶν κρανῶν τὸν γνωρίζουμε.
 • Ἀπὸ ποῦ προκύπτει αὐτὸ τὸ αὐθαίρετο συμπέρασμα; Ἀπὸ ποιὲς μελέτες, ἀπὸ ποιὲς στατιστικές, ἀπὸ ποιὲς ἔρευνες; Ποιὸς τὶς διεξήγαγε; Ποιὸς τὶς ἑρμήνευσε; Ὑπῆρχε ἀμεροληψία;
 • Τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, αὐτὸ στέκει, ἀφοῦ τὸ δίκυκλο ὡς ἀσταθέστερο καὶ περισσότερο ἐκτεθειμένο συγχωρεῖ λιγότερα λάθη. Ἀλλά, τί σχέση ἔχει αὐτὸ μὲ τὸ κράνος; Ἤ, μᾶλλον, ἔχει σχέση διότι ἡ χρήση κράνους αὐξάνει τὴν πιθανότητα ἀτυχήματος.
 • Ἀπὸ ποῦ προκύπτει αὐτό; Μελέτες; Στατιστικές; Ποῦ καὶ ἀπὸ ποιούς; Ὑπῆρχε ἀμεροληψία στὴν διεξαγωγὴ καὶ ἑρμηνεία τους;

 

Φυσικὰ καὶ αὐξάνεται ὁ ἀριθμὸς μοτοσυκλετῶν, ἀφοῦ αὐξάνουν τὴν ἐλευθερία κίνησης, ἐξοικονομοῦν καύσιμα, χρόνο καὶ χρῆμα καὶ ρυπαίνουν πολὺ λιγότερο. Ἀλλὰ τί σχέση ἔχει αὐτὸ μὲ τὸ κράνος; Μήπως ἡ ἐπιβολὴ χρήσης του θέλει νὰ ἐξωθήσει στὴν ἀγορὰ αὐτοκινήτου γιὰ νὰ αὐξηθοῦν τὰ κέρδη τῶν αὐτοκινητοβιομηχάνων;

Τὰ αὐτοκόλλητα DOT ἢ SNELL καὶ τὰ κάθε αὐτοκόλλητα βοηθοῦν τοὺς κατασκευαστὲς νὰ πωλοῦν μὲ συντελεστὴ κέρδους ἴσως μέχρι καὶ 2000% ἕνα μᾶλλον ἐπικίνδυνο ἀντικείμενο. Πιστοποιοῦν ἁπλὰ πὼς τὸ κράνος πληροὶ προδιαγραφὲς ἄκρως ἀναξιόπιστες καὶ ἄκρως παραπλανητικές, κατὰ τὴν ἄποψή μας κατὰ τὰ ὡς ἄνω βεβαίως.

 
 

Μὴν φορᾶτε κράνος ἄν σας ἐνοχλεῖ καὶ ἄν σας ἐμποδίζει νὰ ὁδηγεῖτε μὲ ἀσφάλεια.

 Ἐμεῖς «δὲν τὸ ξέρουμε». Διότι ξέρουμε -καὶ ξέρουμε καλῶς- πὼς τὰ κακά του κράνους εἶναι περισσότερα ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα καλά του!!!


Τὸ κράνος μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ ἄγγελος θανάτου σου, προκαλώντας τὸ ἀτύχημα σὲ πολλὲς περιπτώσεις. Γι' αὐτὸ πρόσεχε ἂν τὸ φοράς.

 

Δὲν χρησιμοποιεῖς ποτὲ τὴν «κοινὴ λογική» ὅταν αὐτὴ ἔρχεται σὲ σύγκρουση μὲ τὴν λογική. Ἡ «κοινὴ λογική» δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν προκαταλήψεων τοῦ μέσου ἀνθρώπου. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς παραπληροφόρησης καὶ τῆς πλύσης ἐγκεφάλου στὴν ὁποία ἀπὸ γεννησιμιοῦ του ἐκτίθεται.

Ἀποδείξεις ἀπὸ τὴν ἱστορία: Ἐδῶ καὶ ὄχι καὶ τόσα πολλὰ  χρόνια ἡ «κοινὴ λογική» ἔλεγε πὼς «ἡ γῆ εἶναι ἐπίπεδη», «ὁ ἥλιος γυρνάει γύρω ἀπὸ τὴν γῆ», «τὰ ἀστέρια εἶναι μικρὰ φωτάκια ποὺ σπρώχνουν οἱ ἄγγελοι γύρω ἀπὸ τὴν γῆ» καὶ ἄλλες μπαροῦφες. Ἡ λογικὴ ἔλεγε τὸ ἀντίθετο. Ὁ νόμος, ὅπως συχνὰ συμβαίνει, ἦταν μὲ τὸ μέρος τῆς «κοινῆς λογικῆς» καὶ ὄχι μὲ τῆς λογικῆς…