ΣΕΠΕΚ                     
Σύλλoγoς
Εvημέρωσης,
Πρoστασίας,
Επιμόρφωσης
Καταvαλωτών
SIPEC                     
Society for
Information,
Protection,
Education of
Consumers
Μη κερδοσκοπικό σωματείο αναγνωρισμένο με την 2436/1988 απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών e-mail: sipec@par.gr Non-profit society established by virtue of Athens first instance civil court resolution Nr 2436/1988 e-mail: sipec@par.gr

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΟΚΡΑΤΙΑ
Η γελοιοποίηση τής Δημοκρατίας

 

 

Η κατ' όνομα -και μόνον- «Βουλή» τών Ελλήνων είναι ένα τυπικό παράδειγμα τού φαινομένου τής οικογενειοκρατίας. Πρόκειται για ...γονική παροχή, μέ τόσες και τόσους «εκλεγμένους» γόνους παλαιών βουλευτών. Και νά 'λεγε κανείς πως όλοι αυτοί οι ...καθαρόαιμοι φέρουν κάποια ανώτερα τού μέσου όρου γονίδια τά οποία τούς καθιστούν ιδιαίτερα ευφυείς και ικανούς στήν θέσπιση όλο και καλύτερων νόμων και στήν ανάδειξη όλο και καλύτερων κυβερνήσεων, τότε, «ας τό ΄παιρνε τό ποτάμι». Όμως, η Ελλάς είναι όπου η διαφθορά ανθίζει και, τά τελευταία χρόνια, οι ηγέτες της τήν κήρυξαν εταιρεία υπό εκκαθάριση.

Η οικογενειοκρατία δέν είναι φαινόμενο τής πολιτικής. Είναι φαινόμενο και τής επαγγελματικής και τής κοινωνικής ζωής. Με τά ίδια ολέθρια αποτελέσματα. Η οικογενειοκρατία είναι απολύτως αντίθετη τής αξιοκρατίας, τής ισότητας ενώπιον τών νόμων, τής εύρυθμης και επί ίσοις όροις λειτουργίας τής κοινωνίας.

Είναι άλλο πράγμα νά διατηρείται κληρονομικά μία εμπορική επιχείρηση, μία βιοτεχνία, μία βιομηχανία οι οποίες, αν μή τί άλλο, κρίνονται από τήν ποιότητα τών υπηρεσιών και προϊόντων τά οποία προσφέρουν και άλλο πράγμα η οικογενειοκρατία σε θεσμοθετημένα όργανα, φορείς και λειτουργούς τού κράτους. Στην τελευταία περίπτωση ταυτίζεται με τήν αναξιοκρατία, τήν διαφθορά, τήν άδικη και άνιση συγκέντρωση πλούτου.
 

Ο κοινωφελής μας σύλλογος, εν όψει τών ως άνω, προτείνει σε όλους τούς απλούς ανθρώπους και ειδικά σε εκείνους που είναι θύματα άνισης μεταχείρισης, νά πάψουν νά στηρίζουν και νά ανέχονται πολιτικούς οι οποίοι είναι απλώς απόγονοι πολιτικών και όχι αποδεδειγμένα εμπράκτως ικανοί νά διαχειρίζονται τά κοινά προς όφελος όλων.
Επίσης, προτείνουμε νά πάψουν νά συναλλάσσονται μέ κάθε θεσμό πληττόμενο από τήν οικογενειοκρατία: Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, ενδεικτικά, η περίπτωση τών συμβολαιογράφων. Ο συμβολαιογράφος είναι άμισθος κρατικός λειτουργός και η σφραγίδα του φέρει τό Εθνόσημο. Έχει εξουσίες δικαστή (ενώπιόν του γίνονται πχ. ένορκες βεβαιώσεις). Όμως ένα μεγάλο μέρος συμβολαιογράφων έχουν πλουτίσει όχι επειδή είναι ικανότεροι ή επιμελέστεροι ή εργατικότεροι, αλλά επειδή κληρονόμησαν τό αρχείο τού επίσης συμβολαιογράφου πατέρα ή θείου ή συγγενούς τους ή επειδή μέσω ...γνωριμιών πήραν ένα τέτοιο αρχείο. Ένα μεγάλο αρχείο είναι χρυσωρυχείο: Κάθε φορά που ζητεί κάποιος ένα απλό αντίγραφο, ο συμβολαιογράφος-αρχειοφύλακας αμείβεται αδρά και χωρίς νά καταβάλλει κάποιον ιδιαίτερο κόπο. Παράλληλα, αυξάνεται θεαματικά η πιθανότητα νά υπογράψει αυτός νέα συμβόλαια επί τή βάσει τών παλαιών τού αρχείου το οποίο ...«κληρονόμησε».

Βεβαίως, ίσως δέν προβλέπει ο ...νόμος κληρονομικό δικαίωμα, αλλά στήν πράξη μαγειρεύεται έτσι τό πράγμα ώστε στήν συντριπτική πλειοψηφία τών περιπτώσεων τό αρχείο ενός απερχόμενου συμβολαιογράφου νά τό πάρει κάποιο από τά παιδιά του. Μάλιστα, ορισμένα εξ αυτών υπερηφανεύονται για τό ότι είναι τέκνα ενός παλαιού συμβολαιογράφου.
Θεωρούμε πως τούτο συνιστά ύβρη.
Σε κάθε περίπτωση, συνιστούμε σε όλους νά μήν επιλέγουν συμβολαιογράφους οι οποίοι έχουν αποκτήσει τά αρχεία τού πατέρα ή συγγενούς τους και γενικά νά προτιμούν συμβολαιογράφους οι οποίοι μόνοι τους και μέ τήν αξία τους και επιμέλειά τους πέτυχαν στις εξετάσεις και ασκούν τό λειτούργημα χωρίς τά δεκανίκια τής ...κληρονομιάς, με τήν δική τους αξία.

Εδώ θά βρείτε τόν κατάλογο (τήν λίστα) τών πιστοποιημένων συμβολαιογράφων ως Υπηρεσία μίας Στάσης για την Ίδρυση Κεφαλαιουχικών Εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ)

 

Αναφέρουμε πως για τίς ελάχιστες και σπάνιες τυχόν ανάγκες τού κοινωφελούς μας συλλόγου, μετά από μία ενδελεχή έρευνα και μέ βάση τά παραπάνω κριτήρια, επιλέξαμε ως συμβολαιογράφο τήν Ευφροσύνη Κατή η ιστοσελίδα τής οποίας είναι www.notary.yet.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Directory      Hellas Directory       Our site is at APN Greece Directory