666+999 = Ἡ μυστικὴ συνταγὴ τῆς ἐπιτυχίας τῶν σκοταδιστῶν

 

Ἡ συνταγὴ εἶναι ἀλάνθαστη, εὔκολη στὴν ἐκτέλεση καὶ ἀνέξοδη. Εἶναι ἱστορικά, πειραματικά, πρακτικὰ δοκιμασμένη καὶ καταξιωμένη. Τὰ ὑλικὰ γνωστά, ἀφθονοῦν παντοῦ καὶ τὸ ἀνακάτεμα, ζύμωμα καὶ ψήσιμό τους εὔκολο. Τὸ δὲ κόστος τους ἕνα ὁλοστρόγγυλο «μηδέν».
 
Τὰ ὑλικὰ εἶναι λόγια. Μάλιστα, λόγια.
–Μαγικά ; Ξόρκια;
–Όχι, βέβαια: Ἀληθοφανῆ ψεύδη, ἐπιστημονικοφανεῖς ἐκφράσεις, βαρύγδουπες λέξεις.
 
–Τὸ φθηνότερο καὶ συνάμα πιὸ ἀκριβοπληρωμένο πράγμα ἦταν, εἶναι (καὶ προβλέπεται νὰ εἶναι) τὰ λόγια. Οἱ πολιτικοί, τὰ ἱερατεῖα, οἱ διαφημιστές, οἱ ἀστρολόγοι, τὰ μέντιουμ, οἱ χαρτορίχτρες καὶ οἱ ὅμοιοί τους, ἀποτελοῦν τὴν τρανὴ ἀπόδειξη. Δὲν ἀπαγορεύεται οὔτε ὁ φόνος, οὔτε ἡ ἀπάτη. Ἀρκεῖ νὰ γίνεται σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες. Θὲς νὰ σκοτώσεις; –Γίνε στρατιωτικός. Θὰ πάρεις παράσημα καὶ σύνταξη. Θὲς νὰ ἐξαπατήσεις; –Γίνε πολιτικός, χαρτορίχτρα, παπάς, ἱεροκήρυκας, διαφημιστής.
 
Ναί, ἀκόμα καὶ στὶς μέρες μας, ναί, ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα ὅπου οἱ πτυχιοῦχοι πανεπιστημίων ἀφθονοῦν, ἡ ἄγνοια καλὰ κρατεῖ. Ἡ ἐξειδίκευση μπορεῖ νὰ δίνει πτυχία καὶ διδακτορικά, ἀλλὰ χωρὶς τὴν βασική, τὴν στοιχειώδη εὐρύτερη φιλοσοφικὴ γνώση, ἀκόμα καὶ ἕνας ἰατρὸς ἢ δικηγόρος ἢ φυσικὸς εὔκολα πέφτει στὶς παγίδες τοῦ ψεύδους.
 
Βλέπετε, ὁ ἄνθρωπος δὲν πιστεύει (=«δέχεται ὡς ἀληθές, ὡς πραγματικό») παρὰ μόνο αὐτὸ ποὺ συμφωνεῖ μὲ τὶς προκαταλήψεις καὶ εὐσεβεῖς του πόθους.
Ἔτσι λοιπόν, οἱ «πολιτικοί» κατορθώνουν μὲ μόνο «ἐμπόρευμα» τὶς ὑποσχέσεις, τὰ λόγια, νὰ παίρνουν σὲ ἀντάλλαγμα τὴν ἐξουσία καὶ τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ ἀνέσεις ποὺ ἀπορρέουν ἐξ αὐτῆς. Ἀλλά, ἐκεῖνοι ποὺ διαπρέπουν στὴν «ἐπιστήμη» καὶ «τέχνη» τῆς ἀνταλλαγῆς «λέξεων» μὲ ὑλικὸ πλοῦτο, εἶναι τὰ ἀνὰ τὸν κόσμο ἱερατεῖα. Ναί, αὐτοὶ ἔχουν κατανοήσει πὼς ἂν θὲς κάτι πρέπει νὰ δηλώνεις πὼς τὸ ἀποστρέφεσαι. Μοίρασε ἐλπίδα, δὲν στοιχίζει τίποτα καὶ δίνει ὑπὲρ πολλά. Ἐκπροσώπησε τὸν «θεό» τῆς κρατοῦσας θρησκείας καὶ θὰ ἔχεις θεϊκὰ δικαιώματα καὶ ἀνύπαρκτες ὑποχρεώσεις. Δέξου λεφτὰ γιὰ τοὺς «φτωχούς» καὶ τσέπωσε τὸ μεγαλύτερό τους μέρος ὡς «ἔξοδα διαχείρισης καὶ φύλαξης». Ποιὸς θὰ τολμήσει νὰ σὲ ἐλέγξει; Μίλα στὰ ἄκληρα γερόντια γιὰ τὴν μετέπειτα ζωή. Θὰ σὲ πιστέψουν, τὸ ἔνστικτο αὐτοσυντήρησης τοὺς ὑποχρεώνει. (Κανένα ἔμβιο ὂν δὲν δύναται νὰ ἀποδεχθεῖ τὸ ἐνδεχόμενο τοῦ θανάτου του.) Θὰ σοῦ κληροδοτήσουν τὶς περιουσίες τους. Μετρητά, ἀκίνητα, ἀξιόγραφα καὶ κοσμήματα θὰ γίνουν δικά σου. Ἄκοπα, ἀβίαστα. Θὰ σοῦ ποῦν κι εὐχαριστῶ προκαταβολικὰ ἐπειδὴ θὰ νοιαστεῖς γιὰ τὴν «ψυχή» τους. Θὰ σοῦ φιλήσουν τὸ χέρι καὶ θὰ σὲ ἀντικρίζουν μὲ δέος καὶ σεβασμό.
Καὶ ὅταν εἶσαι μόνος, γέλα μὲ τοὺς ἀφελεῖς ποὺ ληστεύουν τράπεζες ἢ ποὺ πλαστογραφοῦν ἐπιταγὲς καὶ γραμμάτια. Καλὰ κάνουν καὶ τοὺς μπουντρουμιάζουν, τέτοιοι βλάκες ποὺ εἶναι.
 
Τὸ κράτος ἀντὶ νὰ σὲ δυναστεύει, θὰ εἶναι ὄργανο καὶ σύμμαχός σου καὶ θὰ ἐπιζητᾶ τὴν εὔνοια καὶ εὐλογία σου. Σὲ χρειάζεται, βλέπεις, περισσότερο ἀπ' ὅ,τι ἐσὺ αὐτό. Ἡ γνώμη σου θὰ μετράει. Ἡ φωνή σου θὰ ἀκούγεται. Ἡ ψῆφος σου θὰ ἔχει βαρύτητα καὶ κύρος. Ἀρκεῖ, βέβαια, νὰ λὲς πάντα τὰ ἀναμενόμενα. Νὰ ἔχεις τὶς γνωστὲς γιὰ τοὺς «ἱερεῖς» πάγιες θέσεις. Πότε-πότε πρέπει καὶ νὰ κάνεις «ἀνοίγματα» πρὸς τοὺς νέους. Νὰ προσαρμόζεσαι στὶς κρατοῦσες καταστάσεις. Νὰ ἀκολουθεῖς τὰ ρεύματα τῶν καιρῶν. Ἀλλά, τὸ βασικὸ περιεχόμενο θὰ εἶναι πάντα ἴδιο. Μὴν ἀνησυχεῖς. Φρόντισε ἡ βιολογία γιὰ τὰ συμφέροντά σου: Μόνο τὰ γνωρίσματα τοῦ σώματος μεταδίδονται ἀπὸ γονεῖς σὲ παιδιά. Ὄχι οἱ γνώσεις. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀμνήμονες. Ἔχουν πλήρη ἱστορικὴ ἄγνοια. Γὶ αὐτὸ ἐπαναλαμβάνουν τὰ ἴδια σφάλματα. Εἶναι προβλέψιμοι. –«Καὶ ἡ ἱστορία»; θὰ πεῖς. –Μὴν εἶσαι χαζός. Τὴν ἱστορία τὴν γράφουν οἱ νικητές. Τὴν κόβουν καὶ τὴν ράβουν στὰ μέτρα καὶ ἀνάγκες τῶν συμφερόντων τους. Κι ὅσοι τολμήσουν νὰ προβάλουν διαφορετικὴ ἄποψη ἢ γνώμη, δὲν θὰ γίνουν πιστευτοὶ καθότι στεροῦνται κύρους, ἀλλὰ καὶ μέσων προβολῆς τους. Δὲν τρελάθηκαν οἱ ἐκδότες καὶ οἱ παραγωγοὶ ταινιῶν νὰ ἀποφασίσουν νὰ βγάλουν τὸ μάτι τους. Ἔχουν τὰ ἴδια μὲ σένα συμφέροντα καὶ μετέρχονται ὅμοιες μὲ τὶς δικές σου μεθόδους. Δὲν βλέπεις πόσο πουλᾶνε οἱ ταινίες τρόμου, καὶ τὰ θρίλερ; Ὁ κόσμος ψοφάει γιὰ ψέματα. Εἶναι τὸ ναρκωτικό του. Γεννήθηκε ἐξαρτημένος. Πρόσφερέ του το καὶ θὰ σὲ χρυσώσει. Κάνε τὸ σφάλμα νὰ προσπαθήσεις νὰ τὸν ἀφυπνίσεις, καὶ θὰ σὲ κρεμάσει ἀνάποδα. Ἀλλά, βέβαια, ἐσὺ δὲν εἶσαι ἀφελής. Ξέρεις τὸ συμφέρον σου. Ξέρεις ὄχι ἁπλῶς νὰ ἐπιβιώνεις, ἀλλὰ καὶ νὰ καλοπερνᾶς.
 
Ἂν συναντήσεις δυσκολία νὰ διεισδύσεις στὶς τάξεις τῆς κρατοῦσας θρησκείας, μὴν τὸ βάλεις κάτω. Ὑπάρχει χῶρος καὶ στὰ «περίχωρα» τοῦ μαγαζιοῦ. Λίγη φαντασία, τί λέω, πολὺ φαντασία, πολὺ θράσος «and you are in business» κατὰ πὼς λένε καὶ οἱ ἀγγλόφωνοι.
Ξέχνα ἀνώτερα μαθηματικὰ καὶ ἄλγεβρα. Θυμήσου τὴν ἁπλὴ ἀριθμητική. Κάνε παιγνίδι μὲ τὰ νούμερα. Ἀκόμα καὶ μὲ τὸ σχῆμα τους. Τὸ δοκιμασμένο 666, δὲ φαντάζεσαι πόσο πουλάει. Εἶναι θησαυρὸς ἀνεκτίμητος. Κι ἂν δὲν ἔχεις ἰδέες ἢ μεθοδολογία, «κλέψε» κάποιου ἄλλου. Ὑπάρχουν ἕνα σωρὸ βιβλία κι ἔντυπα. Γίνει ἐξορκιστής, ἱεροκήρυκας, «ἐνεργὸς χριστιανός». (Μὴ φοβᾶσαι, δὲν ὑπάρχουν προδιαγραφὲς ἢ ἐπόπτες ἐλέγχου. Εἶσαι ὅ,τι δηλώσεις.) Πλεύρισε τοὺς ἔχοντες καὶ τοὺς κατέχοντες. Ἄκληρους καὶ μοναχικοὺς γέρους καὶ γριές. Ἀνύπαντρες καὶ στεῖρες γεροντοκόρες. «Πελάτες» σου εἶναι ὅλοι ὅσοι ἔχουν πρόβλημα. Τὸ πρόβλημά τους εἶναι ἡ λύση τοῦ δικοῦ σου. Θὰ γίνεις ὁ διαμεσολαβητής τους μὲ τὸν «Κύριο», μὲ τὸν «Θεό» (πάντα θὰ μιλᾶς μὲ δέος καὶ θὰ γράφεις μὲ κεφαλαῖο τὸ πρῶτο γράμμα. Εἶναι μεταδοτικὸ τὸ αἴσθημα πίστης, φόβου, κατάνυξης καὶ ὑποταγῆς πρὸς τὸ «ὑπέρτατο ὄν».)
 
Πρόσεξε, δὲν χρειάζεται νὰ τοὺς λύσεις τὸ «πρόβλημα». Ἀντίθετα, ὅσο τὸ ἔχουν, τόσο θὰ τοὺς ἔχεις γιατί θὰ σ' ἔχουν ἀνάγκη. Ἄν, περιέργως πώς, πχ. γίνει καλὰ ἡ ἀνίατη πάθησή τους ἢ πραγματωθεῖ κάποια ἀπὸ τὶς παράλογες καὶ ἐξωπραγματικὲς ἐπιθυμίες τους, φρόντισε νὰ δρέψεις ἐσὺ τὶς δάφνες, ἐξ ὀνόματος, πάντα, τοῦ «Κυρίου». Ἄδραξε τὴν εὐκαιρία νὰ προβάλλεις τὴν δύναμη τῆς «πίστης», τὴν ἀξία τῆς «εὐγνωμοσύνης» πρὸς τὸν «Κύριο» καὶ τὴν ἀπαξία τῆς ἀπιστίας καὶ ἀχαριστίας.
 
Μὴ κάνεις ποτὲ τὸ λάθος νὰ μπλέξεις σὲ φιλοσοφικοὺς διάλογους καὶ ἐπιχειρήματα σχετικὰ μὲ τὰ τῆς πίστης. Πάντα θὰ τὰ ἀποφεύγεις ἔντεχνα καὶ θὰ δηλώνεις πὼς ὁ «πεπερασμένος ἀνθρώπινος νοῦς δὲν δύναται νὰ συλλάβει τὸ ἄπειρο ὑπέρτατο ὄν». Γὶ αὐτό, ἄλλωστε, θὰ λές, πὼς «ἔχει ὁ ἄνθρωπος ἀνάγκη τὸν Θεὸ γιὰ τὴν λύτρωσή του».
Δήλωνε πὼς εἶσαι πάντα ὑπεράνω χρημάτων, ἰδιαίτερα ὅταν τὰ ζητὰς ἀπὸ τοὺς πιστοὺς γιὰ τὸ «θεάρεστο» καὶ «κοινωφελές» σου «ἔργο». Λέγε πὼς ὁ ἐπίγειος πλοῦτος πρέπει νὰ δίνεται στὸν «Κύριο» χωρὶς δεύτερη σκέψη, καθότι ἡ οὐράνια ἀμοιβὴ θὰ εἶναι ἀπείρως ὑπέρτερη. Εἰδικὰ οἱ κοντὰ στὸ θάνατο πλούσιοι ἡλικιωμένοι, γνωρίζουν καλῶς πὼς δεκάρα δὲν μποροῦν νὰ πάρουν μαζί τους ὅταν τινάξουν τὰ πέταλα, γι’ αὐτὸ ἡ θεωρία πὼς δίνοντας στοὺς φτωχοὺς (μέσω ἐσένα φυσικά) εἶναι «δάνειο πρὸς τὸν Κύριο» ποὺ θὰ τοὺς ἐπιστραφεῖ μὲ ἄπειρο τόκο στὴν «αἰώνια ζωή», τοὺς βρίσκει ἀπόλυτα σύμφωνους. Ποιὸς στραβὸς δὲν θέλει τὸ φῶς του καὶ ποιὸς δὲν πιστεύει ὅ,τι τὸν συμφέρει;
Οἱ ἄντρες συνήθως πληρώνουν τὶς γυναῖκες. Ἐξαίρεση ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς κομμωτές, μόδιστρους, αἰσθητικούς, πωλητὲς καλλυντικῶν καὶ χχχβατζῆδες, ἀποτελεῖς ἐσὺ καὶ οἱ ὅμοιοί σου. Οἱ γυναῖκες, ἐκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, ἔχουν πάθος μὲ τὴν «μεταφυσική». Ἀγνοοῦν καὶ περιφρονοῦν τὴν φυσική. Προτιμοῦν τὴν «μεταφυσική», τὴν «παραψυχολογία» καὶ ἐπαίρονται γιὰ τὴν διαίσθηση καὶ εὐαισθησία τους. Προθυμότερους «πελάτες» καὶ παραγγελία νὰ τοὺς ἔκανες, δὲν θὰ εὕρισκες. Τὰ προβλήματά τους γνωστὰ καὶ ἐπίγεια. Πῶς θὰ γεννοβολήσουν, πὼς θὰ βροῦν ἄντρα ἢ πὼς θὰ φέρουν πίσω αὐτὸν ποὺ τὶς παράτησε. Τὰ «μάγια» γὶ αὐτὲς εἶναι δεδομένα. Φόρα ράσα ἢ ροῦχα κυριλάτα καὶ χτύπα τους τὴ πόρτα. Δὲ θὰ χάσεις. Μόλις γνωριστεῖς μὲ δυὸ - τρεῖς, θὰ σοῦ φέρουν κι ἄλλες δέκα ποὺ σύντομα θὰ γίνουν ἑκατό. Διάδωσε πὼς ἔχεις «λύσει» ἐκεῖνο καὶ τ΄ἄλλο καὶ τὸ παρ' ἄλλο πρόβλημα. Μὴ φοβᾶσαι. Δὲν πρόκειται νὰ διασταυρώσουν ἢ νὰ ἐπαληθεύσουν κάτι. Ζήτα τὴ βοήθεια τῆς φιλενάδας, θείας, μητέρας κι ἀδελφῆς σου. Διάδιδε πὼς ἔχεις τὴν «θεία χάρη» καὶ θὰ δεῖς πὼς θὰ γίνεις πιστευτός.
 
Ἀλλά, σ' αὐτὸ τὸ σημεῖο βαρέθηκα. Νομίζω πὼς εἶπα ἀρκετά.
 
Συνοπτικά: Βάφτισε τὸ σκοτάδι «φῶς», τὸ μίσος «ἀγάπη», τὸ ψέμα «ἀλήθεια». Στηρίξου στὰ πάθη, εὐσεβεῖς πόθους, προκαταλήψεις, μισαλλοδοξία, ἡμιμάθεια καὶ ἀμάθεια. Ἔχε θράσος, λέγε λίγα καὶ βαρύγδουπα γιὰ νὰ ἀφήνεις τὴ φαντασία τοῦ ἄλλου νὰ ὀργιάζει ὑπέρ σου. Ἡ ἐπιτυχία εἶναι βέβαιη καὶ ἑτοίμασε τὴ κοιλιά σου γιὰ ἕνα ἀτέλειωτο φαγοπότι.
[Πρώτη δημοσίευση υπο το ψευδώνυμο «αέρας» στον ιστοτόπο way.gr από τον πρόεδρο του ΣΕΠΕΚ  Δ. Βάδεν.]

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα του ΣΕΠΕΚ

666+999 = The secret recipe of obscurantist' success

 

The recipe never fails, is easy to execute and costless. It is historically, experimentally and practically tested and verified. The raw materials are known, abound everywhere and mixing, kneading and baking is easy. Their cost is a perfectly round  «zero».
 
The raw materials are words. Yes, words.
Magic? Spells?
Of course not: True sounding lies, scientific looking expressions, sonorous words.

The cheapest and at the same time more expensive thing was, is (and is predicted to remain) is (are) words. Politicians, the clergy, advertising experts, astrologers, mediums,  card-fortune-tellers and their kin are the living proof. Neither murder, nor deceit is forbidden. As long as it is done by the book. Do you want to kill? Join the military. You will get both a medal and a pension. Do you want to deceive? Become a politician, a fortune-teller, a preacher, an advertising expert.

Yes, even in our days, yes here in Hellas, where university graduates abound, ignorance reigns. Specialization might give degrees and doctorates but, without the basic, the elementary broader philosophical knowledge, even a physician or a lawyer or a physicist can fall into the traps of deceit.
 

You see, man only believes (accepts as true, as real») that which agrees with his prejudices and wishful thinking.
So then, «politicians» having as sole «merchandise» promises, words, achieve to get in exchange power and material things and comforts related thereto. But those who excell in the «science» and «art» of exchanging words with material wealth are all types of clergy throughout the world. Yes, they have understood that if you desire something, you must declare that you loath it. Hand out hope, it costs nothing and gives a lot. Be a representative of the in situ religion's «god» and you will enjoy godly rights while having no obligations at all. Accept money for the «poor» and pocket the most part as «administrative and safe-keeping expenses» Who would dare supervise you? Talk to the childless old people about life after death. They will believe you. The self-preservation instinct compels them to (no living being can possibly accept the idea of it's own demise). They will bequeath you their estate. Cash and real estate, bonds and jewels will become yours. Effortlessly, voluntarily. They will even thank you in advance for caring for their «soul». They will kiss your hand and look upon you with awe and respect.
When alone, laugh at the naive who rob banks or counterfeit checks and bonds. Being so stupid, putting them in dungeons serves them right.
 
 
The state, instead of oppressing you, will your instrument, your ally and will seek your favor and blessing. You see, it needs you more than you need it. Your opinion will count. Your voice will be heard. Your vote will have weight and prestige. All that as long as you say what is expected from you and have the opinions typical for «priests». Sometimes you should leave «openings» for the young and adapt to prevailing circumstances.  But the basic content will always be the same. Don't worry. Biology cared for your interests. Only bodily features are transferred from parents to children. Not knowledge. People are oblivious. They totally ignore history. That is why they repeat the same mistakes. They are predictable. –«What about history»? you are going to say.. –Do not be silly. History is written by the victors. It is tailor made to suit the measures of their needs and interests. Those who dare express a different view or opinion will not be believed, being deprived of prestige and also of the means to publicize. Publishers and film producers are not crazy enough to pick out their own eyes. Their interests are identical to yours and utilize methods similar to yours. Can't you see how much horror films and thrillers sell? People are dying for lies. Lies are people's drug. People are born with a dependence for it. Offer lies to people and you will be paid in gold. Make the mistake to try waking the people up and they will hang you upside down. But, of course, you are not naive. You know not only how to survive but, also, how to have a good time.

 
If you find it difficult to enter the order of the prevailing religion, don't let it put you off. There is space in the «proximity» of the shop. A little imagination, what am I saying, plenty of imagination and you are in «business».
 
Forget higher mathematics and algebra. Remember simple arithmetic. Make play with numbers. Even with their shape. You cannot imagine how much the tried 666 sells. It's an inestimable treasure. And, if you run out of ideas or methods, «steal» someone else's. There are plenty of books and leaflets. Become an exorcist, a preacher, an «active Christian». (Do not be afraid, there are neither standards, nor inspectors. You are what you declare yourself to be.) Approach those who have and possess. Childless and lonely old men and women. Unmarried and barren spinsters. All those having a problem are your «clients». Their problem is the solution to yours. You will become their mediator to the «Lord», to «God» (you should always talk with awe and will capitalize the first letter. The feeling of faith, fear, devoutness and submission to the «supreme being» is contagious.)
Mind you, you do not need to solve the «problem». On the contrary, as long as they have it, you will have them, because they will need you. If, in some strange way, eg., their incurable ailment is mended or one of their unreasonable and unrealistic wishes is fulfilled, see to it that you reap the laurels, always in the name of the «Lord». Seize the opportunity to bring forth the power of «faith», the value of «gratitude» towards the «Lord» and the demerit of infidelity and thanklessness.
Do not ever make the mistake to entangle yourself in philosophical discussions and arguments concerning things of the faith. Always avoid them cleverly and state that the «finite human mind cannot grasp the infinite supreme being». Besides, for this reason, you will say, «man for his salvation needs God».
Always declare that you are above money, especially when asking for it for your «God-pleasing» and «charitable» work. Say that earthly riches must be given to the «Lord» without a second thought, since the heavenly reward will be infinitely greater. Especially those rich people near death, know well that they cannot get a penny along with them when slipping their cable and, for this reason, the theory that by giving to the poor (though you, of course) is a «loan to the Lord» that will be repaid to them with infinite interest in the «eternal life», finds them in absolute agreement. Which blind does not wish his vision and who does not believe in whatever is in his interests?
Men usually pay women. Apart from hairdressers, tailors, beauticians, cosmetics sellers and pimps, you and your like are an exception. All but very few women are fascinated by «metaphysics». They ignore and despise physics. They prefer «metaphysics», «parapsychology» and pride themselves for their intuition and sensitivity. More willing «customers» you could hardly find, even upon a custom order. Their problems are known and earthly. How to give birth, how to find a man or how to get back the one who abandoned them. «Spells» for them is something taken for granted. Put on a priest's frock or expensive clothes and knock at their door. You will not lose. As soon as you get to know two or three of them, they will introduce you to another ten who will soon become a hundred. Spread the word that you have «solved» this and that and the other problem. Have no fear, they will not cross-check nor verify anything. Ask for the assistance of your girlfriend, aunt, mother and sister. Spread the word that you have the «divine blessing» and you will see that they believe you.
But, at this point, I got tired. I think I've said enough.
 
In brief: Baptize the darkness «light», hatred «love», lie «truth». Lean on passions, wishful thinking, prejudice, intolerance, half-knowledge and ignorance. Be daring and bold, say little and sonorous, so as to let the other person's imagination wanton and work for you. Success is certain and make your belly ready for an endless feast.
[Published for the first time at way.gr under the nickname «aeras» by SIPEC's president,  D. Vaden.]

Back to SIPEC's previous page