ΣΕΠΕΚ                     
Σύλλoγoς
Εvημέρωσης,
Πρoστασίας,
Επιμόρφωσης
Καταvαλωτών
SIPEC                     
Society for
Information,
Protection,
Education of
Consumers
Μη κερδοσκοπικό σωματείο αναγνωρισμένο με την 2436/1988 απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Τ.Θ. 30135 100 33 Αθήvα e-mail: sipec@par.gr Non-profit society established by virtue of Athens first instance civil court resolution Nr 2436/1988  Box 30135, EL-100 33  Athens, Hellas e-mail: sipec@par.gr

κλικ εδώΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣκλικ εδώ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

CONSUMER ALERTS & ADVICE

Ο κοινωφελής μας σύλλογος σας συμβουλεύει:
 • ΡΗΤΟ: Εκείνοι οι οποίοι μας ζητούν να "πιστέψουμε" οποιονδήποτε και οτιδήποτε, εξ ορισμού, ψεύδονται. ("Πιστεύω"="δέχομαι ως αληθές χωρίς αποδείξεις")
 • Για περισσότερες συμβουλές, προειδοποιήσεις, και αντιπαραθέσεις μύθων με την πραγματικότητα, κάντε κλικ εδώ
 • Εκστρατεία κατά της μοναξιάς και της κερδοσκοπίας των σχέσεων Δωρεάν γνωριμίες Free dating
 • Εκτιμήσεις περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων, κληρονομιών και τιμαλφών: http://cost.par.gr/
 • Ιστοσελίδα του εργαστηρίου πιστοποίησης πολυτίμων λίθων του συλλόγου μας: ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΕΜΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

   

Our public utility society advises you:
 • MAXIM: Those who ask us to "believe" in anyone or anything, are by definition, lying. ("Believe"="I accept as true without proof")
 • For more advice, warnings and a juxtaposition of myths versus facts click here.
 • Campaign against loneliness and relations' profiteering Δωρεάν γνωριμίες Free dating
 • Certified appraisals of bank vault contents, inheritances, valuables: http://cost.par.gr/
 • The webpage of IGL, SIPEC's impartial scientific gem-testing laboratory: INTERNATIONAL GEMOLOGICAL LABORATORY

Web Directory      Hellas Directory       Our site is at APN Greece Directory  δωρεάν μικρές αγγελίες μέ βίντεο καί φωτογραφίες